0908 585 056, 0904 676 825

PREDSTAVENIE
SPOLOČNOSTI

Spoločnosť KROCH s.r.o. pôsobí na Slovensku od 1.2.2010, zaoberáme sa povrchovými úpravami materiálov (pieskovanie, tryskanie, nátery, lakovanie súčiastok, opravy fasád, panelov priemyselných hál ), sanačnými prácami, výškovými prácami, čistením priemyselných hál a objektov, montážnymi prácami, všetky výškové práce sa vykonávajú pomocou horolezeckej techniky vyškolenými pracovníkmi. Používame špeciálne farby od renomovaných svetových firiem, s dôrazom na dodržanie presných technologických postupov. Taktiež používame najkvalitnejšie pracovné nástroje GRACO USA.

Výškové práce, práce vo výškach, montáž bezpečnostných sietí

Výškové práce, práce vo výškach, montáž bezpečnostných sietí

Spoločnosť KROCH s.r.o. sa špecializuje na výškové práce. Realizujeme predovšetkým nasledovné práce vo výškach:

- montáž priemyselných bezpečnostných sietí proti pádu osôb,
- maliarske a natieračské práce,
- špárovanie a škárovanie,
- umývanie okien,
- maľovanie plošných reklám,
- čistenie fasád budov,
- montáž, výmena a revízia bleskozvodov,
- demontážne a demolačné práce.